PRIVACY STATEMENT

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Mijn Weddingplanner kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mijn Weddingplanner, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mijn Weddingplanner verstrekt. Mijn Weddingplanner kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM MIJN WEDDINGPLANNER GEGEVENS NODIG HEEFT

Mijn Weddingplanner verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Mijn Weddingplanner uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MIJN WEDDINGPLANNER GEGEVENS BEWAART

Mijn Weddingplanner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Mijn Weddingplanner verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Mijn Weddingplanner worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Mijn Weddingplanner gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Mijn Weddingplanner maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Mijn Weddingplanner bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Mijn Weddingplanner te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Mijn Weddingplanner heeft hier geen invloed op.

Mijn Weddingplanner heeft Google geen toestemming gegeven om via Mijn Weddingplanner verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mijnweddingplanner.nl. Mijn Weddingplanner zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Mijn Weddingplanner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mijn Weddingplanner maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mijn Weddingplanner verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mijn Weddingplanner op via info@mijnweddingplanner.nl.

DISCLAIMER

Mijn Weddingplanner (Kamer van Koophandel: 68095848), verleent u hierbij toegang tot de website: www.mijnweddingplanner.nl en publiceert hier ter informatie teksten, foto’s, afbeeldingen en andere materialen.
Mijn Weddingplanner behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen, te wijzigen en of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een
als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

Mijn Weddingplanner spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of
onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie
of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder
voorafgaande mededeling van Mijn Weddingplanner.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mijn Weddingplanner geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendommen betreffende deze materialen liggen bij Mijn Weddingplanner en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden, veranderen en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mijn Weddingplanner en haar licentiegevers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaat- beeldrecht & copyright), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

https://www.mijnweddingplanner.nl is een website van Mijn Weddingplanner. Mijn Weddingplanner is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres: Papiermolen 11, 11622KT Hoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68095848
Telefoon: 06-46603228
E-mailadres: info@mijnweddingplanner.nl

Nieuwsgierig geworden?

Ja, ik wil in contact komen!
Vraag de brochure aan

Mijn Weddingplanner 9.9 uit 17 ervaringen

This error message is only visible to WordPress admins

Warning: The account for mijnweddingplanner needs to be reconnected.
Due to Instagram platform changes on March 2, 2020, this Instagram account needs to be reconnected to allow the feed to continue updating. Reconnect on plugin Settings page